İhlas nedir?

1. Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
2. Saf ibadet
Köken: Arapça

Son eklenenler